14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
14 triệu
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
16 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
19 triệu

Thuê căn hộ Newton Residence

2PN Newton Phú Nhuận full nội thất

Diện tích : 75 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3 Tỷ
Diện tích : 56 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
Orchard Garden 3.05 Tỷ
Diện tích : 50 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
5.1 Tỷ
Diện tích : 98 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2

0968.677.472