2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
5.1 Tỷ
Diện tích : 98 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.95 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.8 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.05 Tỷ
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3.9 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
2.85 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3.650 Tỷ
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.9 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
2.95 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3.150 tỷ
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1

0968.677.472