14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3 Tỷ

Bán căn hộ Botanica Premier

Bán căn 1+1PN có NT – CC Botanica Hồng Hà

Diện tích : 56 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
Orchard Garden 3.05 Tỷ
Diện tích : 50 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
2.8 Tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
3.05 Tỷ
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
4.2 Tỷ
Diện tích : 60 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
15 triệu
Diện tích : 55 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
botanica premier block b 2.95 tỷ
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1

0968.677.472