14 triệu
Diện tích : 53 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
18 triệu
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
20 triệu
Diện tích : 98 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
25 triệu
Diện tích : 97 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
22 triệu

Thuê căn hộ The Botanica

Căn hộ The Botanica 3pn cho thuê lại

Diện tích : 95 m²
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
15 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
17 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
17 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
18 triệu
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
15 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
17 triệu
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2

0968.677.472