16 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
15 triệu
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
15 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
18 triệu
Diện tích : 92 m²
PN : 3
Nội thất : cơ bản
Toilet : 2
15 triệu
Diện tích : 55 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
16 triệu
Diện tích : 75 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 71 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
14 triệu
Diện tích : 56 m²
PN : 1
Nội thất : nội thất
Toilet : 1
16 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
14 triệu
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : cơ bản
Toilet : 2
20 triệu
Diện tích : 105 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2

0968.677.472