3.85 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.99 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.8 Tỷ
Diện tích : 97 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.9 Tỷ
Diện tích : 98 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
The Botanica 104 Phổ Quang 3.7 tỷ
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
5.3 Tỷ
Diện tích : 97 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4 Tỷ
Diện tích : 73 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
2.79 Tỷ
Diện tích : 52 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1

0968.677.472