botanica premier tân bìnhbotanica premier tân bình 3.6 tỷ
Diện tích : 71 m²
PN : 2
Nội thất : cơ bản
Toilet : 2
botanica premier tháp A 3.8 tỷ
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
3.910 Tỷ
Diện tích : 70 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
2.850 Tỷ
Diện tích : 52 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
căn hộ botanica premier hồng hà 4.35 tỷ
Diện tích : 96 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
căn hộ botanica premier novaland 5 tỷ
Diện tích : 96 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
2.9 Tỷ
Diện tích : 52 m²
PN : 1
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 1
5 Tỷ
Diện tích : 95 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
3.890 tỷ
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.575 Tỷ
Diện tích : 90 m²
PN : 3
Nội thất : Cơ bản
Toilet : 2
tháp A Botanica Premier 4 tỷ

Bán căn hộ Botanica Premier

Tháp A Botanica Premier lầu trung view Đông

Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2

0968.677.472