tìm kiếm sản phẩm

BẤT ĐỘNG SẢN BÁN NỔI BẬT

5.1 tỷ
Diện tích : 85 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
5.08 Tỷ
Diện tích : 86 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
13 Tỷ
Diện tích : 205 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.1 tỷ
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
4 Tỷ
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.1 Tỷ
Diện tích : 77 m²
PN : 2
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
4.99 Tỷ
Diện tích : 85 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2
6.4 Tỷ
Diện tích : 103 m²
PN : 3
Nội thất : Đầy đủ
Toilet : 2

bất động sản cho thuê Nổi bật

17 triệu
Diện tích : 69 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
20 triệu
Diện tích : 98 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
16 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
15 triệu
Diện tích : 57 m²
PN : 1
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 1
25 triệu
Diện tích : 97 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
20 triệu
Diện tích : 95 m²
PN : 3
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
18 triệu
Diện tích : 74 m²
PN : 2
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2
22 triệu

Thuê căn hộ The Botanica

Căn hộ The Botanica 3pn cho thuê lại

Diện tích : 95 m²
Nội thất : đầy đủ
Toilet : 2

Tin tức thị trường